Forbrukslån

Kreditter

Ordet kreditt bruker i mange sammenhenger. Selve ordet kreditt brukes ganske om hverandre i de fleste sammenhenger. Her kan det være ganske mye forskjellig som gjelder. Ordet kreditt, selv om det er mye bruk, så betyr det ikke akkurat det samme. Det kan være forskjellige grunner til at ordet er brukt og det kan være forskjellige oppgaver bak selve ordet. En av de største utfordringene for deg som bruker er å passe på at du får stor hva slags kreditt og hva den innebærer for det du ønsker å bruke når ordet kommer opp. Vi tar derfor en titt på 3 forskjellige typer kreditter og hva disse betyr.

Brukskreditt

En brukskreditt er en kreditt som du kan få om du søker om den og oppfyller søkerkravene. Kreditten er ikke sikret da du får den uten at du trenger å legge egenkapital eller sikkerhet på bordet. Det er på mange måter det samme som et forbrukslån, men du slipper å avtale en nedbetalingsplan. Du kan med andre ord bruke penger og betale renter. Rentene løper hele tiden. Bruker du opp alle pengene og ikke gjør noe som helst deretter er det viktig at du tar hånd om hele lånet. Brukskreditter kan bedre konverteres til mer nedbetalingsstrukturerte lån som forbrukslån etterpå.

Kredittkort

Et kredittkort er ikke et forbrukslån eller en brukskreditt. Trenger du et lån er det viktig at du betaler i henhold til det lånet som du har tatt opp. Her kan det være mange utfordringer om du ikke vet helt nøyaktig hva det er du begir deg ut på. Skal det være noe fint så skal det være fint. Kredittkortet er et veldig fint lån som gir deg tilgang til en ramme. Rammen er et beløp penger som sier noe om hvor mye penger du kan bruke på kortet. Det kan være et bra lån. Her er derimot utfordringen at lånet er dyrt. Et dyrt lån koster mer penger enn et billig lån. Koster lånet deg mer enn det du har penger til er det viktig at du bruker mer eller at du bruker mindre, men når alt kommer til alt skal det betales. Et kredittkort har ofte over 30% rente. Det er mye og det er mer enn det du vil betale. Kredittkortene kommer derfor med en betalingsfri periode. Den første perioden er også rentefri, som generelt varer i 30-60 dager.

Forbrukslån

Trenger du penger er det viktig at du bruker penger på en god måte. Forbrukslånet er et godt lån som er billig nok til at du kan betale ned alle mulige penger på en god måte. Her snakker vi om et lån som du kan få slik at du kan betale ned et lån som er dyrt. Kredittkort er dyre. Bruk heller et billig forbrukslån. Dette lånet har en avtalt nedbetalingsperiode, som kan settes til flere år. Du får dermed god tid til å nedbetale lånebeløpet.

Billig Strøm

Alle land bruker strøm. Det er mye strøm som brukes av alle land. Er du fra et land i Europa, Afrika eller Australia bruker du strøm. Se deg rundt og tenk om du bruker strøm. Det er ikke nødvendigvis spørsmålet om hvor mye strøm du bruker, men heller spørsmålet om hvor mange personer som bruker strøm. Antall personer som bruker strøms sier litt om hvor mye strøm som blir sendt rundt omkring og også hva slags infrastruktur som kreves for å distribuere strøm til alle disse menneskene.

Strøm koster penger. Produksjonen av billig strøm sier litt om hvor mye penger og hvor lite penger som noen må betale. I Norge produseres strøm fra vann. Skal du spare penger så er ikke det nødvendigvis like lett fordi strømmen vil stige og falle i pris avhengig av vær. Er det mye vann i elver, magasiner og annet vil det koste mindre for strømmen. Men, er det tørke eller annet vil det koste deg mindre.

Opprinnelsesgarantier

På grunn av de forskjellige strømkildene rundt omkring i verden er det veldig interessant og viktig å vite hvor strømmen kommer ifra. Her er det spesielt kilden som er interessant. Er strømmen produsert fra atomenergi, vann, sol, kull eller andre kilder? Hvorfor er dette viktig? Dette er viktig fordi mange ikke ønsker å være assosiert med noen typer kilder. Kull er sett på som en veldig forurensende kilde. Ikke kjøp kull om du ikke må. Fordi vi importerer strøm er det viktig at du spør om opprinnelsesgarantier. Spør du ikke om slike garantier vil du være assosiert med strømkjøp som kan være forurensende. Du blir med andre ord ansvarlig for forurenset strøm.

Strøm er med andre ord på denne måten en slags klimakvote. Vi snakker selvfølgelig ikke om fysisk strøm på samme måte som det du bruker i strømmen. Dette blir en litt teoretisk tilnærming til strøm, men det er akkurat slik det fungerer i det store og det hele. Pass derfor på at du ikke glemmer dette om du bryr deg om miljøet. Dette er akkurat på denne måten du kan bry deg best om miljøet når det kommer til strøm.

Flytte

Vi flytter alle flere ganger i livet. Det er få som bor i akkurat det samme huset hele livet. Når du skal flytte er det viktig at du tenker på strømmen. Det er mye annet å tenke på også, men strømmen er spesielt viktig om du ikke vil ende opp med dyr strøm som du kanskje ikke vil stå inne med at du betaler for. Det er spesielt ved flytting at det kommer opp. Husker du ikke å bytte vil du fortsatt få strøm. Den vil bli dyr fordi leverandøren setter prisen selv etter seks uker. Du vil heller ikke få noen som helst garanti for dette slik at det blir ganske tøft for deg som spesielt bryr seg om hvor strømmen kommer fra. Den kan komme fra alle steder.